HVER MANDAG PÅ GRAND HOTELL TERMINUS I BERGEN 1800 – 2100

Få masse gode tips og ideer , få mestrings og motivasjons trening for at ditt forhold og relasjon til NAV skal bli hensiktsmessig og konstruktivt !!!

Når Livet tar oss med på Ville Veier er det viktig og finne fokus, finne løsninger, finne riktige mennesker som gir oss det riktige !

www.undertheumbrella.no

Velkomme