Ut fra kjærlighet vokser Alt !

Vi skaper barn,
vi skaper samfunn,
vi skaper drømmer,
vi skaper selskaper,
vi skaper ideer.
vi skaper , skaper , skaper

… fjern eller ta aldri fra barn og ungdom skapertrangen !